progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-12-23

Mentor S.A.

Szosa Chełmińska 177-181

87-100 Toruń

Tax ID [tax identification number]: 9560003240

Contact person:

Katarzyna Wysocka

Tel.:

e-mail: katarzyna.wysocka@mentor.pl

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.

PROCEEDINGS NO Z5/39779

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: ZOZ.ZP.382-29/20

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci”.

2. Rodzaj zamówienia: usługa.

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe.

CPV 66511000-5 (Usługi ubezpieczeń na życie)

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zakres zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...